Provedba akcijskog plana "Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu" za 2019. godinu

Provedba akcijskog plana je završena s datumom 15.5.2021.

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu
Godina
2019
Početak prikupljanja
1.1.2021.
Završetak prikupljanja
15.5.2021.
Status
Odobren
Sažetak provedbe

Vlada Republike Hrvatske je 29. studenog 2012. godine donijela Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, a Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu - 29. kolovoza 2019. godine.

Izradu izvješća koordinirao je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a podatci o provedbi Akcijskog plana za 2019. godinu prikupljeni su putem mrežnog sučelja izrađenog za praćenje provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana. Podatke su dostavili nositelji mjera u Akcijskom planu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo turizma i sporta, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Savjet za nacionalne manjine, Ured za udruge te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2019. godinu obuhvaća sljedeća područja: obrazovanje; zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život; zdravstvenu zaštitu; socijalnu skrb; prostorno uređenje, stanovanje i zaštitu okoliša; uključivanje romske nacionalne manjine u kulturni i društveni život; statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava; unaprjeđenje praćenja i provedbe te jačanje koordinativnih aktivnosti i usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava.

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine razmotrilo je i prihvatilo Nacrt izvješća na 12. sjednici, održanoj 4. studenoga 2020. godine.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine.

Sažetak provedbe možete preuzeti ovdje.


Ostale godine provedbe

Mjere

Evidentirano 46 od 46

Pokazatelji

Evidentirano 96 od 197


Strateško područje 1. Obrazovanje

Cilj 1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja razlike između obrazovnih postignuća djece pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječnu razinu obrazovnih postignuća svih učenika u osnovnoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.

Mjera 1.1.1. Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i suradnika pomagača u osnovnim školama

Nositelj mjere: Agencija za odgoj i obrazovanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika u društvenom podrijetlu i sposobnostima učenja i nastoji što je više moguće zadovoljiti djetetove razvojne potrebe te ga uvesti u svijet svjesnog učenja.

Mjera 1.2.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 1.2.2. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 1.2.3. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim...

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti 98 %) te izjednačiti postotak pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju osnovnoškolsko obrazovanje u odnosu na prosjek na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak završnosti od 95 %).

Mjera 1.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 1.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika...

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 1.3.3. Osiguravanje izvaninstitucionalnih oblika podrške učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine putem projekata organizacija civilnog društva...

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Djelomično provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.

Mjera 1.4.1. Provedba stručne procjene stanja i potreba u područjima s većim brojem stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine s preporukama za modalitete...

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Djelomično provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 1.5. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost srednjeg i visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja, povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji upisuju srednje obrazovanje i visoko obrazovanje do 2020. godine, povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju srednje obrazovanje do 2020. godine

Mjera 1.5.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 1.5.2. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 1.5.3. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 1.6. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja, do 2020. godine povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju visoko obrazovanje te onih koji nastavljaju poslijediplomski studij

Mjera 1.6.1. Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 1.6.2. Sufinanciranje smještaja u učeničkim i studentskim domovima redovnim studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 1.7. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija za postizanje veće konkurentnosti na tržištu rada i trajne zapošljivosti te povećanje njihove društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja u svim područjima suvremenog života.

Mjera 1.7.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.

Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije osnaživanjem za uključivanje na tržište rada

Mjera 2.1.1. Uključivati nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine, osobito žene, mlade i dugotrajno nezaposlene osobe u programe obrazovanja, osposobljavanja...

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 2.2.1. Provoditi senzibilizaciju poslodavaca i informiranje o mogućnostima korištenja mjera za zapošljavanje nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine...

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 4

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 2.2.2. Praćenje i analiza zastupljenosti i zapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine u tijelima državne uprave te upravnim tijelima jedinica...

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 2.4.1. Provoditi prilagođene aktivnosti usmjerene prema stjecanju i razvijanju vještina, sposobnosti i motivacije nezaposlenih pripadnika romske nacionalne...

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 4

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Mjera 2.5.1. Provoditi aktivnosti usmjerene na podizanje motivacije za uključivanje na tržište rada, u skladu s potrebama i mogućnostima nezaposlenih pripadnika...

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 3

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.

Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

Cilj 3.1. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje praćenja zdravstvenog stanja i socijalnih determinanti zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Djelomično provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 3.3. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

Mjera 3.3.1. Unaprjeđenje preventivnog djelovanja u svrhu smanjivanja raširenosti konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom zajednicom

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.

Strateško područje 4. Socijalna skrb

Cilj 4.1. Podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

Mjera 4.1.1. Edukacija stručnih radnika centara za socijalnu skrb radi usvajanja novih znanja i vještina koja će doprinijeti boljoj učinkovitosti rada s pripadnicima...

Nositelj mjere: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Nije provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 4.2. Podići razinu kvalitete života unutar romskih obitelji s posebnim naglaskom na prava i dobrobit djece i mladih

Mjera 4.2.1. Unapređenje kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.

Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Mjera 5.1.1. Podrška izradi i eventualnim izmjenama i dopunama postojećih prostornih planova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za lokacije...

Nositelj mjere: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Mjera 5.2.1. Izgradnja obiteljskih kuća u legaliziranom romskom naselju u Dardi

Nositelj mjere: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Djelomično provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 5.4. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Mjera 5.4.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Rok: 2019

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.

Strateško područje 6. Uključivanje u društveni i kulturni život

Cilj 6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini

Mjera 6.1.1. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju...

Nositelj mjere: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 6.1.2. Organiziranje seminara s predstavnicima medija i pripadnicima romske nacionalne manjine o afirmaciji Roma putem medija te o načinu promocije...

Nositelj mjere: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene

Mjera 6.2.1. Izrada analize o udjelu romske nacionalne manjine u stanovništvu na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na zastupljenost u predstavničkim...

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: 2020

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 6.2.2. Izrada analize o sudjelovanju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima pripadnika romske nacionalne manjine putem vijeća i predstavnika...

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 3

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici

Mjera 6.3.1. Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Nositelj mjere: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 3

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 6.3.2. Educirati romske udruga iz područja športa za uključivanje u natječaje za sufinanciranje športskih programa koje provodi Središnji državni ured...

Nositelj mjere: Ministarstvo turizma i sporta

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.

Strateško područje 7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava

Cilj 7.2. Uspostaviti mehanizme za brže i učinkovitije rješavanje statusnih pitanja Roma u Republici Hrvatskoj

Mjera 7.2.1. U povodu podnesenog zahtjeva za reguliranje privremenog, odnosno stalnog boravka, Romima koji imaju čvrstu poveznicu s Republikom Hrvatskom,...

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Djelomično provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 7.4. Osigurati i unaprijediti provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva od strane nadležnih tijela na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj) i provedba svih ostalih propisa i zakona uz primjenu antidiskriminacijskih načela (obrazovanje, stanovanje, zdravstvo, zapošljavanje)

Mjera 7.4.1. Stručno usavršavanje policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u provođenju mjera iz "Protokola o postupanju u slučaju zločina iz...

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 7.5. Smanjiti pojavnost nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije

Mjera 7.5.1. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima...

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 3

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.

Strateško područje 8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti

Cilj 8.1. Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini

Mjera 8.1.1. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 7

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 8.1.2. Osnaživanje kapaciteta mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 8.1.3. Raspodjela financijskih sredstava pomoći za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 8.1.4. Poticaji i podrška programima i projektima jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i javnih ustanova

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 6

Status mjere: Nije provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 8.1.5. Poticaji i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 8.2. Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinaka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine

Mjera 8.2.1. Povećanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece i žena pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 8.2.2. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u Republici Hrvatskoj

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 5

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Cilj 8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Mjera 8.3.1. Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 6

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.

Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Cilj 9.1. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Mjera 9.1.1. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom...

Nositelj mjere: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 1

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 9.1.2. Unapređenje suradnje s Vijećem Europe

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 4

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.
Mjera 9.1.3. Unapređenje suradnje s Europskom komisijom i tijelima Europske unije

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Rok: Kontinuirano

Broj pokazatelja: 2

Status mjere: Provedena


Provedba mjere je završena.

Molimo pričekajte...