Pokazatelj 2.5.1.1. Broj učenika uključenih u postupke profesionalnog informiranja i savjetovanja, prema dobi i spolu

Mjera
2.5.1. Provoditi aktivnosti usmjerene na podizanje motivacije za uključivanje na tržište rada, u skladu s potrebama i mogućnostima nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena, mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Spol, Završni razred
Početna vrijednost
Da
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
7. razred osnovne škole 8. razred osnovne škole 3. razred srednje škole 4. razred srednje škole
Muško 0 0 0 0
Žensko 0 0 0 0
Ukupno
Ciljana vrijednost nije postavljena
Nemate prava pregleda.

2019


U odnosu na početnu vrijednost
Trenutna:
322,00
Početna:
0,00


2020


U odnosu na početnu vrijednost
Trenutna:
312,00
Početna:
0,00


2020


U odnosu na prošlu godinu
Trenutna:
312,00
- 3,11% Prošla:
322,00


Molimo pričekajte...