Pokazatelj 2.4.1.3. Broj samozaposlenih osoba koje su nakon 12 mjeseci od korištenje potpore ostali samozaposleni prema spolu/dobi

Mjera
2.4.1. Provoditi prilagođene aktivnosti usmjerene prema stjecanju i razvijanju vještina, sposobnosti i motivacije nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena i mladih, za samozapošljavanje
Tip
Broj
Dodatne dimenzije
Spol, Dob (15-19; 20-24; 25-29; 30-35; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60 i više)
Početna vrijednost
Da
Ciljana vrijednost
Ne
Bilješka
Nema bilješke
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
Muško 0 0 0 0 0 0 0 0
Žensko 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno
Ciljana vrijednost nije postavljena
Nemate prava pregleda.

2019


U odnosu na početnu vrijednost
Trenutna:
54,00
Početna:
0,00


2020


U odnosu na početnu vrijednost
Trenutna:
30,00
Početna:
0,00


2020


U odnosu na prošlu godinu
Trenutna:
30,00
- 44,44% Prošla:
54,00


Molimo pričekajte...