O projektu

OPĆENITI CILJ PROJEKTA

Osigurati cjelovito i učinkovito ostvarivanje ljudskih prava, te poboljšanje i olakšanje aktivnog i potpunog sudjelovanja romske nacionalne manjine u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, čuvajući vlastiti dentitet, kulturu i tradiciju.

SVRHA PROJEKTA

Provedba potrebnih istraživačko-analitičkih, prezentacijskih i edukacijskih aktivnosti, te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web sučelja za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine i pratećeg Akcijskog plana kako bi se ispunili preduvjeti za integraciju Roma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

  • Istraživanje baznih podataka za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. i pratećeg Akcijskog plana – što uključuje prikupljanje kvantitativnih pokazatelja i podataka kvalitativne prirode u svim lokalnim zajednicama u kojima živi minimalno 30 i više stanovnika romske nacionalne manjine
  • Nacionalna (u Zagrebu) i regionalne prezentacije baznih podataka (u Primorsko-goranskoj, Osječkobaranjskoj, Međimurskoj, Koprivničkokriževačkoj, i Sisačko-moslavačkoj županiji) za predstavnike romske nacionalne manjine, tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice itd.
  • Razvoj efikasnog web baziranog seta „on-line alata“ za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. i pratećeg Akcijskog plana usklađenih s on-line alatom Europske komisije za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma među članicama Europske unije
  • Testiranje razine funkcionalnosti uspostavljenih web-baziranih on-line alata za praćenje – kako bi se ispitala funkcionalnost ovih alata za korisnike i ispravili eventualni nedostaci
  • Regionalne fokusirane grupe – s ciljem definiranja regionalnih/lokalnih prioritetnih implementacijskih mjera (u Primorsko-goranskoj, Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji)
  • Treninzi za zaposlenike tijela regionalne/lokalne samouprave i državne uprave te romske aktiviste (zadužene za izvještavanje o provedbi NSURa) o upotrebi web baziranih on-line alata

Molimo pričekajte...