Izrada Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećeg Akcijskog plana, za razdoblje od 2021. do 2022. godine

11. siječnja 2021.


Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pokrenuo je postupak izrade Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2022. godine, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, s rokovima donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu.

Nacionalnim planom za uključivanje Roma Vlada Republike Hrvatske nastavlja voditi brigu o uključivanju najmarginalniziranije skupine – Roma u hrvatsko društvo te kontinuitet u području javnih politika usmjerenih na poboljšanje položaja Roma, započet donošenjem Nacionalnog programa za Rome iz 2003. godine, a nastavljen dokumentom Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Izrada Nacionalnog plana za uključivanje Roma, kao i pratećeg Akcijskog plana za njegovu provedbu formalno je započela osnivanjem Radne skupine za izradu nacrta navedenih dokumenata koja obuhvaća članove iz redova predstavnika tijela državne uprave, predstavnika romske nacionalne manjine, organizacija civilnog društva i akademske zajednice.


Više informacija o procesu izrade, ključne dokumente i materijale možete pronaći na mrežnim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na sljedećoj poveznici: https://ljudskaprava.gov.hr/izrada-nacionalnog-plana-za-ukljucivanje-roma-2021-2027/973

Molimo pričekajte...