1.1.1 Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i suradnika pomagača u osnovnim školama

Strateško područje
1. Obrazovanje
Cilj strateškog područja
1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja razlike između obrazovnih postignuća djece pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječnu razinu obrazovnih postignuća svih učenika u osnovnoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.
Nositelj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
3.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, A733003 - Nacionalni programi


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Lokalno

Molimo pričekajte...