1.2.3 Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima

Strateško područje
1. Obrazovanje
Cilj strateškog područja
1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika u društvenom podrijetlu i sposobnostima učenja i nastoji što je više moguće zadovoljiti djetetove razvojne potrebe te ga uvesti u svijet svjesnog učenja.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
4.000.000,00 kn
Opis sredstava

Europski socijalni fond, K818050 OP učinkoviti ljudski potencijali


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj djece kojoj je osiguran namjenski prijevoz Broj Da Ne

Molimo pričekajte...