1.6.1 Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine

Strateško područje
1. Obrazovanje
Cilj strateškog područja
1.6. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja, do 2020. godine povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju visoko obrazovanje te onih koji nastavljaju poslijediplomski studij
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
460.805,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, A679066 - Potpore romskim studijima i studentima Romima


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj studenata pripadnika romske nacionalne manjine kojima su osigurane studentske stipendije Broj Da Ne

Molimo pričekajte...