1.7.1 Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Strateško područje
1. Obrazovanje
Cilj strateškog područja
1.7. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija za postizanje veće konkurentnosti na tržištu rada i trajne zapošljivosti te povećanje njihove društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja u svim područjima suvremenog života.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
1.800.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, A580014 – Razvoj sustava obrazovanja odraslih


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj odraslih Roma uključenih u programe opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje Broj Da Ne

Molimo pričekajte...