2.1.1 Uključivati nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine, osobito žene, mlade i dugotrajno nezaposlene osobe u programe obrazovanja, osposobljavanja i ostale poticajne mjere za zapošljavanje

Strateško područje
2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Cilj strateškog područja
2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije osnaživanjem za uključivanje na tržište rada
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
25.438.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stavka A689027 - Akcijski plan za uključivanje Roma i stavka A689036 - Naknade korisnicima mjera aktivne politike zapošljavanja 


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Lokalno

Molimo pričekajte...