2.2.1 Provoditi senzibilizaciju poslodavaca i informiranje o mogućnostima korištenja mjera za zapošljavanje nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine te istražiti potrebe poslodavaca kako bi se pripremilo nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine za uspješno zapošljavanje

Strateško područje
2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Cilj strateškog područja
2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
201.500,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stavka redovite aktivnosti A689013 - Administracija i upravljanje

100.000,00 kn u 2019. godini;

101.500,00 kn u 2020. godini


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Lokalno

Molimo pričekajte...