3.1.1 Unaprjeđenje praćenja zdravstvenog stanja i socijalnih determinanti zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine

Strateško područje
3. Zdravstvena zaštita
Cilj strateškog područja
3.1. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje
Nositelj
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
155.019,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva zdravstva, stavka A884001 - Hrvatski zavod za javno zdravstvo i stavka A789005 - Provedba Nacionalnih programa, strategija i planova


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Kreirano izvješće o Romima prema pobolu, smrtnosti i sociodemografskim karakteristikama Logički operator Da Da

Molimo pričekajte...