6.1.1 Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskim jezicima i na hrvatskom jeziku)

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život
Cilj strateškog područja
6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini
Nositelj
Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
2.733.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Savjeta za nacionalne manjinem, stavka A732003 - Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina

Napomena: planirani iznos odnosi se na sve mjere čiji je nositelj Savjet za nacionalne manjine, za dvogodišnje razdoblje.


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno

Molimo pričekajte...