6.1.2 Organiziranje seminara s predstavnicima medija i pripadnicima romske nacionalne manjine o afirmaciji Roma putem medija te o načinu promocije pozitivnih aspekata i izjednačenog izvješćivanja o Romima te pravima i obvezama na području suzbijanja diskriminacije s posebnim naglaskom na položaj Romkinja

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život
Cilj strateškog područja
6.1. Postići pozitivnu percepciju romske kulture i identiteta unutar romske nacionalne manjine, unutar većinske populacije te društva u cjelini
Nositelj
Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava

Sredstva za provedbu mjere osigurana su u ukupnom iznosu sredstava predviđenih za provedbu svih mjera čiji je nositelj Savjet za nacionalne manjine, a ukupan predviđeni iznos sredstava iskazan je u mjeri 6.1.1.


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj održanih seminara Broj Da Ne

Molimo pričekajte...