6.2.1 Izrada analize o udjelu romske nacionalne manjine u stanovništvu na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi ostvarivanja prava zastupljenosti u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život
Cilj strateškog područja
6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene
Nositelj
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
2018
Godina praćenja do
2020
Rok
2018. - 2020.
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava
Opis nije unesen

Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela

Molimo pričekajte...