6.3.1 Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za lokalni razvoj

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život
Cilj strateškog područja
6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici
Nositelj
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
7.500.000,00 kn
Opis sredstava

Europski socijalni fond (85 %), Državni proračun (15 %) na pozicijama Ureda za udruge za poziv "Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj", A509089 - OP Učinkoviti ljudski potencijali prioritet 4 i 5


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj financiranih projekata Broj Da Ne
Iznos dodijeljenih sredstava Valuta Da Ne
Broj organizacija civilnoga društva Broj Da Ne

Molimo pričekajte...