8.1.1 Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Strateško područje
8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti
Cilj strateškog područja
8.1. Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
6.371.607,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stavka A 513043 - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (Europski socijalni fond).

2.246.521,00 kn u 2019. godini;

4.125.086,00 kn u 2020. godini

Napomena: predviđeni iznos odnosi se na sve aktivnosti unutar projekta u dvogodišnjem razdoblju i uključuje provedbu više mjera unutar ovog strateškog područja te je stoga samo jednom iskazan.


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno

Molimo pričekajte...