8.3.1 Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Strateško područje
8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti
Cilj strateškog područja
8.3. Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
6.371.607,00 kn
Opis sredstava

Državni poračun na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stavka A513043 - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine (Europski socijalni fond)

2.246.521,00 kn u 2019. godini;

4.125.086,00 kn u 2020 godini

Napomena: sredstva osigurana na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stavka A513043 odnose se na provedbu više mjera u ovom strateškom poglavlju.


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno

Molimo pričekajte...