9.1.1 Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava - u slučaju kada se dokumenti odnose na ljudska i manjinska prava Roma

Strateško područje
9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava
Cilj strateškog područja
9.1. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava
Nositelj
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, stavka A777046 - Administracija i upravljanje


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Podnesena izvješća i među-izvješća Tekst Da Ne

Molimo pričekajte...