9.1.2 Unapređenje suradnje s Vijećem Europe

Strateško područje
9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava
Cilj strateškog područja
9.1. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
50.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stavka A513041 - Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. - 2020.


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj sudjelovanja na sastancima CAHROM-a Broj Da Ne
Broj sudjelovanja na tematskim posjetima Broj Da Ne
Broj podnesenih izvješća Broj Da Ne
Broj provedenih zajedničkih aktivnosti Broj Da Ne

Molimo pričekajte...