2.2.2 Praćenje i analiza zastupljenosti i zapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine u tijelima državne uprave te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Strateško područje
2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Cilj strateškog područja
2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine
Nositelj
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva uprave, stavka A830001 - Administracija i upravljanje


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno

Molimo pričekajte...