6.2.2 Izrada analize o sudjelovanju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima pripadnika romske nacionalne manjine putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicma lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život
Cilj strateškog područja
6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene
Nositelj
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva uprave, stavka A83001 - Administracija i upravljanje


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno

Molimo pričekajte...