1.2.1 Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Strateško područje
1. Obrazovanje
Cilj strateškog područja
1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika u društvenom podrijetlu i sposobnostima učenja i nastoji što je više moguće zadovoljiti djetetove razvojne potrebe te ga uvesti u svijet svjesnog učenja.
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
5.419.775,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, A767015 - Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020.


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj djece romske nacionalne manjine za koje je sufinanciran roditeljski udio Broj Da Ne

Molimo pričekajte...