3.3.1 Unaprjeđenje preventivnog djelovanja u svrhu smanjivanja raširenosti konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom zajednicom

Strateško područje
3. Zdravstvena zaštita
Cilj strateškog područja
3.3. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti
Nositelj
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
250.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva zdravstva, stavka A884001 - Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

150.000,00 kn u 2019. godini;

100.000,00 kn u 2020. godini


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Provedena studija izvedivosti i istraživanje Logički operator Da Da
Objavljeno istraživačko izvješće s prijedlogom teorijskog modela prevencijskih intervencija Logički operator Da Da

Molimo pričekajte...