1.3.3 Osiguravanje izvaninstitucionalnih oblika podrške učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine putem projekata organizacija civilnog društva

Strateško područje
1. Obrazovanje
Cilj strateškog područja
1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti 98 %) te izjednačiti postotak pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju osnovnoškolsko obrazovanje u odnosu na prosjek na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak završnosti od 95 %).
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
400.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, A577130 - Poticaji udrugama za izvannastavne aktivnosti


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno

Molimo pričekajte...