1.6.2 Sufinanciranje smještaja u učeničkim i studentskim domovima redovnim studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Strateško područje
1. Obrazovanje
Cilj strateškog područja
1.6. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja, do 2020. godine povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju visoko obrazovanje te onih koji nastavljaju poslijediplomski studij
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
200.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, A767015 - Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. - 2020.


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj učenika kojima je osiguran smještaj u studentskom domu Broj Da Ne

Molimo pričekajte...