2.5.1 Provoditi aktivnosti usmjerene na podizanje motivacije za uključivanje na tržište rada, u skladu s potrebama i mogućnostima nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena, mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba

Strateško područje
2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Cilj strateškog područja
2.5. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
1.612.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stavka redovite aktivnosti A689013 - Administracija i upravljanje

800.000,00 kn u 2019. godini;

812.000,00 kn u 2020. godini


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Lokalno

Molimo pričekajte...