2.4.1 Provoditi prilagođene aktivnosti usmjerene prema stjecanju i razvijanju vještina, sposobnosti i motivacije nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena i mladih, za samozapošljavanje

Strateško područje
2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Cilj strateškog područja
2.4. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
201.500,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stavka redovite aktivnosti, A689013 - Administracija i upravljanje

100.000,00 kn u 2019. godini;

101.500,00 kn u 2020. godini


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Lokalno

Molimo pričekajte...