5.1.1 Podrška izradi i eventualnim izmjenama i dopunama postojećih prostornih planova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za lokacije naseljene Romima, odnosno aktivnosti prostorno-planskog uređenja kao prostorno planskog preduvjeta za integraciju njihovih građevina u prostorne i funkcionalne sustave postojećeg naselja

Strateško područje
5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša
Cilj strateškog područja
5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije
Nositelj
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
200.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, stavka A576199 - Prostorno uređenje područja naseljenih Romima


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno

Molimo pričekajte...