5.4.1 Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Strateško područje
5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša
Cilj strateškog područja
5.4. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima
Nositelj
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Sunositelji
Godine provedbe
Godina praćenja od
2019
Godina praćenja do
2019
Rok
2019.
Iznos predviđenih sredstava
1.500.000,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, stavka K761063 - Stambeno zbrinjavanje - kapitalne donacije građanima i kućanstvima


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno

Molimo pričekajte...