5.2.1 Izgradnja obiteljskih kuća u legaliziranom romskom naselju u Dardi

Strateško područje
5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša
Cilj strateškog područja
5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima
Nositelj
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
18.258.823,00 kn
Opis sredstava

Europski fond za regionalni razvoj, proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Državni proračun K680034 - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., K680040 - Fond za sufinanciranje EU projekata


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Obnovljene ili novosagrađene stambene jedinice Broj Da Ne

Molimo pričekajte...