6.3.2 Educirati romske udruga iz područja športa za uključivanje u natječaje za sufinanciranje športskih programa koje provodi Središnji državni ured za šport

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život
Cilj strateškog područja
6.3. Ojačati kapacitete udruga i ostalih oblika udruživanja pripadnika romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na osnaživanje udruga i ostalih oblika udruživanja koje vode Romkinje, za zagovaranje i rješavanje problema u romskoj i široj zajednici
Nositelj
Ministarstvo turizma i sporta
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Središnjeg državnog ureda za šport, stavka A916012 - Administracija i upravljanje, u okviru redovne djelatnosti


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj udruga koje su prisustvovale radionicama Broj Da Ne

Molimo pričekajte...