7.4.1 Stručno usavršavanje policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova u provođenju mjera iz "Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje", njihova senzibilizacija u pogledu rada s manjinskim skupinama, posebno pripadnicima romske zajednice, u cilju boljeg međusobnog razumijevanja i uvažavanja te sprječavanja svih oblika diskriminacije

Strateško područje
7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava
Cilj strateškog područja
7.4. Osigurati i unaprijediti provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva od strane nadležnih tijela na svim razinama (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj) i provedba svih ostalih propisa i zakona uz primjenu antidiskriminacijskih načela (obrazovanje, stanovanje, zdravstvo, zapošljavanje)
Nositelj
Ministarstvo unutarnjih poslova
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva unutarnjih poslova, stavka A553131 - Administracija i upravljanje


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj edukacija Broj Da Ne
Broj obuhvaćenih policijskih službenika (polaznika) Broj Da Ne

Molimo pričekajte...