7.5.1 Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine, kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja

Strateško područje
7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava
Cilj strateškog područja
7.5. Smanjiti pojavnost nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije
Nositelj
Ministarstvo unutarnjih poslova
Sunositelji
Godine provedbe
Rok
Kontinuirano
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Opis sredstava

Državni proračun na poziciji Ministarstva unutarnjih poslova, stavka A553131 - Administracija i upravljanje


Upitnik Europske komisije
Mjere Europske komisije
Vrsta provedbenog tijela
Javno tijelo
Razina temeljnih poslova provedbenog tijela
Nacionalno
Pokazatelj Tip Početna vrijednost Ciljana vrijednost
Broj provedenih preventivnih projekata / aktivnosti Broj Da Ne
Broj obuhvaćenih osoba kroz projekte / aktivnost Broj Da Ne
Broj promotivnih materijala Broj Da Ne

Molimo pričekajte...