Provedba mjere 1.3.3 za 2019. godinu

Osiguravanje izvaninstitucionalnih oblika podrške učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine putem projekata organizacija civilnog društva
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
2 od 2
Iznos predviđenih sredstava
400.000,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
75.000,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja
75.000,00 kn
Utrošena sredstva iz EU fondova
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja i EU fondova
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Opis provedbe

Ministarstvo znanosti i obrazovanja godišnje objavljuje natječaje kojima je jedan od glavnih ciljeva, u suradnji s udrugama kao ravnopravnim partnerima, provedbom različitih projekata, zadovoljiti interese i potrebe djece i mladih. S obzirom na to da u redovitom odgojno-obrazovnom procesu, kao i u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, postoji potreba za dodatnim razvijanjem interesa i potencijala djece i mladih te stjecanjem novog znanja, vještina i kompetencija, to se nastoji omogućiti izvaninstitucionalnom provedbom projekata organizacija civilnog društva.

Postignuća i problemi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i u 2019. godini raspisalo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. Na navedeni natječaj prijavila se jedna romska udruga (Romska organizacija mladih Hrvatske) za provedbu aktivnosti osiguravanja provedbe predškole, no navedeni projekt nije dobio traženu potporu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u 2019. godini osiguralo je sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna za provedbu posebnih programa u organizaciji Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, Zagreb.

Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje

Mjera je provedena djelomično budući da prijavljeni projekt romske udruge Romska organizacija mladih Hrvatske nije prošao na Natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. Putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u RH osigurana je provedba četiri posebna programa u organizaciji Saveza Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara".

Pojašnjenje EN


Rezultati postignuti provedbom projekata


Opis:
Projektima koji su se provodili poboljšano je sudjelovanje djece i učenika u praćenju nastavnih procesa u otežanim uvjetima školovanja uslijed epidemiološke situacije.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A577130- Poticaji udrugama za izvannastavne aktivnosti Nacionalno financiranje Ministarstvo znanosti i obrazovanja 0,00 kn Državni proračun
A577137 - Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina Nacionalno financiranje Ministarstvo znanosti i obrazovanja 75.000,00 kn Državni proračun Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina osiguralo je sredstva u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn za provedbu posebnih programa u organizaciji Saveza Roma u RH Kali Sara, Zagreb

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...