Provedba mjere 1.5.1 za 2019. godinu

Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama
Nositelj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Sunositelji
Pokazatelji
1 od 1
Iznos predviđenih sredstava
10.000,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
5.000,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja
5.000,00 kn
Utrošena sredstva iz EU fondova
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja i EU fondova
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Opis provedbe

Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o srednjoškolskom obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci dobiveni od upravnih odjela u županiji nadležnima za obrazovanje te Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, upotpunjuju se tj. obrađuju jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske godine i na početku tekuće školske godine. Temeljem podataka prati se upis učenika u trogodišnje i četverogodišnje te petogodišnje srednjoškolske programe. Također, prati se prekid školovanja te napuštanje srednjoškolskog obrazovanja.


Postignuća i problemi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja upotpunilo je bazu podacima o srednjoškolskom obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine za kraj 2018./2019. i početak 2019./2020. školske godine.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje

Mjera je uspješno provedena.

Pojašnjenje EN

The measure is sustainable and its implementation will continue in the future as it matches the need to ensure access to good quality and inclusive education system.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A577000 - Administracija i upravljanje Nacionalno financiranje Ministarstvo znanosti i obrazovanja 5.000,00 kn Državni proračun Temeljem navedene aktivnosti osigurava se kontinuitet u praćenju srednjoškolskog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...