Provedba mjere 8.1.5 za 2019. godinu

Poticaji i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
2 od 2
Iznos predviđenih sredstava
110.000,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
50.969,76 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja
50.969,76 kn
Utrošena sredstva iz EU fondova
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja i EU fondova
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Opis provedbe

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina jednom godišnje objavljuje Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Javni poziv je 2019. godine objavljen 1. ožujka i bio je otvoren do 31. ožujka, a prijaviti su se mogle isključivo udruge i/ili kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine. Iznos ukupno raspoloživih sredstava Javnog poziva 2019. godine iznosio je 50.000,00 kuna.

Financijsku potporu je bilo moguće ostvariti za nabavu ili popravak tradicionalnih instrumenata, nabavu tradicionalnih nošnji, nabavu opreme za dramske grupe te nabavu materijala i pribora za likovne radionice.

Za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore Ured je osnovao neovisnu stručnu komisiju.

Ukupno su zaprimljene četiri prijave, a komisija je predložila financiranje dva predložena programa.

Financijsku potporu ostvarile su udruge Romski resursni centar, Darda, za program "Romkinja sam i to se vidi", u iznosu od 30.137,50 kuna i Romski kulturni centar, Sisak, za program "Očuvanje tradicijskih i kulturnih vrijednosti pripadnika romske nacionalne manjine s područja Sisačko-moslavačke županije", u iznosu od 15.000,00 kuna.


Postignuća i problemi

Nakon slabog interesa udruga i kulturno-umjetničkih društava romske nacionalne manjine za prijavu na Javni poziv u 2018. godini (samo jedna prijava, koja je ujedno i prihvaćena), u 2019. godini zamijećeno je nešto veće zanimanje za Javni poziv. Zaprimljene su 4 prijave, no i dalje je zamjetan slab kapacitet udruga i kulturno-umjetničkih društava, posebice u pripremi prijave i vođenju projekata, o čemu je potrebno voditi računa prilikom kreiranja budućih javnih poziva i natječaja otvorenih za organizacije civilnog društva romske nacionalne manjine.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje

Mjera je uspješno provedena i njezina provedba planirat će se i u narednom razdoblju.

Pojašnjenje EN

The measure was implemented successfully, and the implementation of this measured is planned in the following period.

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A513041 Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. Nacionalno financiranje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 50.969,76 kn Državni proračun Navedeni iznos uključuje ukupno utrošena sredstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma u 2019. godini, i to sredstva dodijeljene financijske potpore te honorare stručnjaka za rad u komisiji za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore.

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...