Provedba mjere 2.5.1 za 2019. godinu

Provoditi aktivnosti usmjerene na podizanje motivacije za uključivanje na tržište rada, u skladu s potrebama i mogućnostima nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena, mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Pokazatelji
3 od 3
Iznos predviđenih sredstava
1.612.000,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU fondova
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja i EU fondova
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Opis provedbe

Kako bi povećala konkurentnosti i zapošljivosti mladih i dugotrajno nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, Hrvatski zavod za zapošljavanje pruža uslugu profesionalnog usmjeravanja učenicima završnih razreda osnovne škole. Ona uključuje profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje, a provodi se u suradnji sa školama i roditeljima.

Hrvatski zavod za zapošljavanje od 2019. godine sve dugotrajno nezaposlene osobe romske nacionalne manjine uključuje u aktivacijski program koji ima za cilj osvijestiti vlastite mogućnosti u cilju dobivanja što realnije slike o sebi te načinima kako prevladati ograničenja za ulazak na tržište rada.

Nezaposlene osobe romske nacionalne manjine uključuju se i u motivacijska savjetovanja koja se provode u svrhu individualne procjene, utvrđivanje teškoća u traženju posla i podizanje razine motivacije dugotrajno nezaposlenih osoba.

Postignuća i problemi

U aktivnost individualnog savjetovanja s ciljem podizanja motivacije za uključivanje u tržište rada u 2019. godini uključeno je ukupno 1.078 osoba (586 m, 492 ž), dok je u aktivacijski program uključeno ukupno 18 osoba romske nacionalne manjine. Broj zaposlenih osoba romske nacionalne manjine na otvorenom tržištu rada (bez korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja) u 2019. godine iznosio ukupno 766 osoba (489 m, 277 ž).

U regionalnim i područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tijekom 2019. godine je uslugama profesionalnog usmjeravanja, koje uključuju postupke profesionalnog informiranja i savjetovanja, bilo obuhvaćeno ukupno 161 učenik romske nacionalne manjine u dobi između 13 i 17 godina, od čega 71 dječak te 90 djevojčica.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje

Mjera je održiva te će se nastaviti provoditi u budućnosti 

Pojašnjenje EN

The measure is sustainable and will continue to be implemented in the future. 

Broj učenika uključenih u postupke profesionalnog informiranja i savjetovanja, prema dobi i spolu


7. razred osnovne škole 8. razred osnovne škole 3. razred srednje škole 4. razred srednje škole
Muško 51 39 0 0
Žensko 44 27 0 0
Ukupno 95 66 0 0

Broj nezaposlenih osoba uključenih u aktivnosti savjetovanja i aktivacijske programe prema spolu, dobi i trajanju nezaposlenosti


do 12 mjeseci
Muško Žensko Ukupno
15-19 29 37 66
20-24 61 33 94
25-29 38 41 79
30-34 41 31 72
35-39 30 35 65
40-44 39 25 64
45-49 29 33 62
50-54 35 14 49
55-59 24 10 34
60+ 15 5 20
više od 12 mjeseci
Muško Žensko Ukupno
15-19 8 7 15
20-24 15 23 38
25-29 14 10 24
30-34 15 13 28
35-39 21 16 37
40-44 23 11 34
45-49 19 9 28
50-54 28 8 36
55-59 18 5 23
60+ 8 3 11

Broj nezaposlenih osoba koje su se zaposlile na otvorenom tržištu rada prema spolu, dobi i trajanju nezaposlenosti


do 12 mjeseci
Muško Žensko Ukupno
15-19 30 12 42
20-24 90 36 126
25-29 68 29 97
30-34 43 19 62
35-39 27 19 46
40-44 22 22 44
45-49 7 15 22
50-54 12 18 30
55-59 9 5 14
60+ 7 2 9
više od 12 mjeseci
Muško Žensko Ukupno
15-19 11 3 14
20-24 12 1 13
25-29 9 3 12
30-34 5 5 10
35-39 12 5 17
40-44 5 5 10
45-49 2 8 10
50-54 5 4 9
55-59 2 3 5
60+ 1 0 1

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2019. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
Redovite aktivnosti A689013, A689016 Nacionalno financiranje Hrvatski zavod za zapošljavanje 0,00 kn Državni proračun Sredstva u okviru Državnog proračuna na poziciji HZZ-a, stavka: redovite aktivnosti

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...