Provedba mjere 7.2.1 za 2020. godinu

U povodu podnesenog zahtjeva za reguliranje privremenog, odnosno stalnog boravka, Romima koji imaju čvrstu poveznicu s Republikom Hrvatskom, a nemaju utvrđen državljanski status niti putnu ispravu države podrijetla, provjerit će se, uz njihovu pisanu suglasnost, njihov državljanski status i mogućnost utvrđivanja državljanstva u državi podrijetla
Nositelj
Ministarstvo unutarnjih poslova
Sunositelji
Pokazatelji
1 od 1
Iznos predviđenih sredstava
0,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU fondova
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja i EU fondova
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Opis provedbe

Mjera je novoformirana radi utvrđivanja državljanskog statusa, odnosno identificiranja osoba bez državljanstva, koje su na zakonitom boravku u Republici Hrvatskoj i / ili su u postupku podnošenja zahtjeva za privremeni odnosno stalni boravak te zbog ujednačenog postupanja u evidentiranju ovih podataka i statističkom praćenju.

Romsku populaciju koja zakonito boravi u Republici Hrvatskoj, a ne raspolaže dokazom o državljanstvu (stranom putnom ispravom ili uvjerenjem o državljanstvu), policijske uprave odnosno policijske postaje evidentiraju kao osobe neutvrđenog državljanstva. Osobama koje ne raspolažu dokazom o državljanstvu, a podnesu zahtjev za privremeni boravak odnosno stalni boravak, status se regulira ukoliko ispunjavaju zakonske uvjete te ih se  u službenim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, evidentira kao osobe neutvrđenog državljanstva. Navedene osobe upućuju se na provjeru njihovog državljanskog statusa kod inozemnog tijela.

Ukoliko osoba iz nekog razloga postupak nije u mogućnosti pokrenuti ili dovršiti (financijski ili drugi problemi), postupak se provodi službenim putem, kod inozemnog tijela, uz suglasnost osobe za koju se provjera traži. Prethodno je potrebno identificirati onu instituciju ili institucije koje su nadležne za rješavanje pitanja državljanstva u državi s kojom podnositelj/ica zahtjeva ima veze. 

Postignuća i problemi

Mjera doprinosi sprječavanju bezdržavljanstva. Policijske uprave upoznate su s navedenom mjerom, radi upućivanja osoba na provjeru njihovog državljanskog statusa, kod inozemnog tijela.

Predstavnici  Ministarstva unutarnjih poslova su i u 2020. godini  provodili aktivnosti vezane uz pitanja bezdržavljanstva. Sudjelovali su  na sastancima Koordinacije za prevenciju apatridnosti, organiziranim od strane nevladine, humanitarne organizacije, Projekt građanskih prava Sisak, u suradnji sa Uredom pučke pravobraniteljice. Sudjelovali su i u edukacijama  organiziranim od strane UNHCR-a, na temu bezdržavljanstva. 

Za osobe koje ne raspolažu dokazom o državljanstvu, državljanski status često se iskazuje različito, kao neutvrđeno ili nepoznato državljanstvo ili se navodi da je osoba bez državljanstva (apatrid). Još uvijek postoje problemi u dokazivanju državljanskog statusa kod populacije koja ne posjeduje isprave o identitetu.Bilo je i slučajeva podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za osobe bez državljanstva, bez dokaza o statusu apatrida.  

Osim toga, primjećeno je kako osobama koje raspolažu valjanim uvjerenjem o državljanstvu, matična država odbija izdati putnu ispravu (primjerice Republika Srbija, Bosna i Hercegovina itd.). Nadalje, u nekim državama (Republika Italija) postupak utvrđivanja državljanstva za neprijavljene osobe provodi se pred civilnim sudom.

Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje

Mjera  se  provodi  sukladno detektiranim problemima. Najbolje rješenje bio bi odlazak osoba u matičnu državu radi utvrđivanja identiteta i izdavanja putnih isprava. Međutim, kao najčešći  problem osobe ističu financijske troškove, odvajanje od obitelji, pa čak i prestanak statusa u Republici Hrvatskoj, zbog izbivanja.

Napominje se kako su u 2020.  godini  detektirana 22 slučaja  u kojima je potrebno provjeriti  državljanski status u državi podrijetla, s tim da je 14 slučajeva  preuzeto iz prethodnih godina. Riješeno je 5 slučajeva, a dva postupka provjere državljanskog statusa su u tijeku. 

 

Pojašnjenje EN


Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2020. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A553131 Administracija i upravljanje Nacionalno financiranje Ministarstvo unutarnjih poslova 0,00 kn Državni proračun U okviru redovnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...