Provedba mjere 2.4.1 za 2020. godinu

Provoditi prilagođene aktivnosti usmjerene prema stjecanju i razvijanju vještina, sposobnosti i motivacije nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine, osobito žena i mladih, za samozapošljavanje
Nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sunositelji
Pokazatelji
4 od 4
Iznos predviđenih sredstava
201.500,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja
0,00 kn
Utrošena sredstva iz EU fondova
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja i EU fondova
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Opis provedbe

Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć u regionalnim/područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje djeluju savjetnici za samozapošljavanja te mogu na jednom mjestu dobiti sve relevantne informacije o aktivnostima vezanim za realizaciju poduzetničke ideje, a koje uključuju pomoć u izradi poslovnog plana, upućivanje na besplatne i druge edukacije kao i informacije o drugim davateljima potpora te povezivanje svih dionika na lokalnom tržištu rada (npr. Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, razvojne agencije).

Postignuća i problemi

U 2020. godini smanjen je broj osoba romske nacionalne manjine uključenih u potporu za samozapošljavanje. Također je zamjetan i trend smanjenja uključenosti u aktivnostima grupnih informiranja o samozapošljavanju te savjetovanju o pokretanju posla, a radi utjecaja posebnih okolnosti uvjetovanih pandemijom bolesti COVID-19 i obustavi provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja u razdoblju od ožujka do srpnja 2020. godine. U  2020. godine u navedenim aktivnostima sudjelovalo je 53 osobe (15 žena i 38 muškaraca); naspram 78 osoba u 2019. godini.

I nadalje zbog nedovoljne motivacije, potrebno je da savjetnici za zapošljavanje kroz individualna savjetovanja motiviraju osobe romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na žene i mlade osobe za uključivanje u aktivnosti samozapošljavanja i pokretanja vlastitog posla

Status provedbe mjere
Djelomično provedena
Pojašnjenje

Mjera je održiva te će se nastaviti provoditi u budućnosti obzirom da je vidljiv trend povećanja uključenosti osoba u potpori za samozapošljavanja iz godine u godinu.

Pojašnjenje EN

The measure is sustainable and will continue to be implemented in the future as there is a visible trend of increasing participation of persons in support for self-employment from year to year.

Broj nezaposlenih osoba uključenih u aktivnosti pripreme za samozapošljavanje prema spolu/dobi


15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
Muško 3 10 12 3 5 1 1 3 0 0
Žensko 2 4 2 2 3 1 0 1 0 0
Ukupno 5 14 14 5 8 2 1 4 0 0

Broj samozaposlenih osoba uz korištenje potpore prema spolu/dobi


15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
Muško 3 2 5 3 1 1 0 0 1 0
Žensko 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 3 2 7 3 1 1 0 0 1 0

Broj samozaposlenih osoba koje su nakon 12 mjeseci od korištenje potpore ostali samozaposleni prema spolu/dobi


15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
Muško 0 1 3 2 1 1 0 0 2 0
Žensko 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Ukupno 0 3 5 3 1 1 0 0 2 0

Broj samozaposlenih osoba bez potpore prema spolu/dobi


15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
Muško 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Žensko 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukupno 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2020. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A689027 Nacionalno financiranje Hrvatski zavod za zapošljavanje 0,00 kn Državni proračun Sredstva za provedbu mjera za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine u okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma osigurana su u okviru Državnog proračuna na poziciji HZZ-a, stavka A689027. Ukupno utrošena financijska sredstva u 2020. godini iznosila su 6.628.770,93 kn.
A689023 Nacionalno financiranje Hrvatski zavod za zapošljavanje 0,00 kn Državni proračun Sredstva za provedbu mjera za poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba u okviru Državnog proračuna na poziciji HZZ- a, stavka A689023. Ukupno utrošena financijska sredstva u 2020. godini iznosila su 374.228.026,47 kn. Osobe romske nacionalne manjine mogu se uključivati i u mjere aktivne politike zapošljavanja koje se financiraju iz Državnog proračuna, te nije moguće prikazati financijski utrošak za osobe romske nacionalne manjine

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis
Operativni program učinkoviti ljudski potencijali -T689035 EU fondovi Hrvatski zavod za zapošljavanje 0,00 kn Donator EU Nema provoditelja Operativni program učinkoviti ljudski potencijali. Ukupno utrošena financijska sredstva u 2020. godini iznosila su 526.416.325,81 kn. Osobe romske nacionalne manjine mogu se uključivati i u mjere aktivne politike zapošljavanja koje se financiraju iz drugih izvor financiranja (Operativni program učinkoviti ljudski potencijali), te nije moguće prikazati financijski utrošak za osobe romske nacionalne manjine koje su uključene u neku od mjera financiranih iz Operativnog programa.

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...