Provedba mjere 8.1.5 za 2020. godinu

Poticaji i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma
Nositelj
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Sunositelji
  • Nema sunositelja
Pokazatelji
2 od 2
Iznos predviđenih sredstava
110.000,00 kn
Ukupno utrošena financijska sredstva
55.783,03 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja
55.783,03 kn
Utrošena sredstva iz EU fondova
0,00 kn
Utrošena sredstva iz nacionalnog financiranja i EU fondova
0,00 kn
Rok
Kontinuirano
Opis provedbe

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 01. rujna 2020. godine objavio je Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Javni poziv je bio je otvoren do 30. rujna 2020. godine, a prijaviti su se mogle isključivo udruge i/ili kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine. Iznos ukupno raspoloživih sredstava Javnog poziva 2020. godine iznosio je 50.000,00 kuna.

Financijsku potporu je bilo moguće ostvariti za nabavu ili popravak tradicionalnih instrumenata, nabavu tradicionalnih nošnji, nabavu opreme za dramske grupe te nabavu materijala i pribora za likovne radionice.

Za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore Ured je osnovao neovisnu stručnu komisiju.
Ukupno je zaprimljeno pet prijave te je svih pet prijava ostvarilo financijsku potporu. Iznos potpore po prijavi iznosio je 10.000,00 kn, u skladu s ostvarenim bodovima u postupku procjene i ukupno raspoloživim financijskim sredstvima. 

Financijsku potporu ostvarile su sljedeće udruge:

  • Udruga za boljitak Roma Međimurja, Goričan, za program: „Kultura romske zajednice Goričani 'FolkRom'“;
  • Romski resursni centar, Darda, za program: „Ujedinjeni u različitosti“;
  • Romski kulturni centar, Sisak za program: „Povećanje kapaciteta udruge Romski kulturni centar kroz nabavu narodnih nošnji“;
  • Udruga RoMorčić, Rijeka, za program: „Rinkluzija!“ te
  • Romsko kulturno-umjetničko društvo „Tradicija“, Sisak, za program: „Podizanje svijesti o važnosti očuvanja kulturnog identiteta romske nacionalne manjine“.

Postignuća i problemi

Na Javni poziv 2020. godine javilo se ukupno 5 udruga i/ili kulturno-umjetničkih društava romske nacionalne manjine. S obzirom na kvalitetu prijavljenih programa i dostavljene dokumentacije, sve udruge ostvarile su pravo na financijsku potporu.

Status provedbe mjere
Provedena
Pojašnjenje
Pojašnjenje nije uneseno
Pojašnjenje EN
Pojašnjenje nije uneseno

Provedba mjere je završena.

Financijska sredstva utrošena za provedbu mjere u 2020. godini iz aktivnosti proračuna
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Vrsta proračuna Svrha i opis
A513041 Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. Nacionalno financiranje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 55.783,03 kn Državni proračun Navedeni iznos uključuje ukupno utrošena sredstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma u 2020. godini, i to sredstva dodijeljene financijske potpore te honorare stručnjaka za rad u komisiji za odabir prijedloga i raspodjelu financijske potpore.

Drugi izvori financiranja (fondovi EU, ostali donatori)
Šifra aktivnosti iz proračuna (pozicija) Izvor financiranja Tijelo koje provodi aktivnost Iznos Donator Provoditelj Opis

Provedba mjere je završena.

Nema priloga

Molimo pričekajte...