Strateško područje 2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život

NPUR
Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Naziv područja
Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Opći cilj strateškog područja

Smanjiti jaz između romske nacionalne manjine i većinskog stanovništva na tržištu rada.


Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
01. Broj zaposlenih Roma (na puno radno vrijeme, plaćeni posao; samozaposlenih) Broj Nema Da Ne
02. Broj nezaposlenih Roma Broj Nema Da Ne
02. Prosječni prihodi romskih kućanstava po članu kućanstva Valuta Nema Da Ne
03. Broj zaposlenih Romkinja Broj Nema Da Ne
04. Broj nezaposlenih Romkinja Broj Nema Da Ne
05. Broj Roma uključenih u programe osposobljavanja Broj Nema Da Ne
06. Broj Romkinja uključenih u programe osposobljavanja Broj Nema Da Ne
07. Broj Roma uključenih u mjere politike aktivnog zapošljavanja Broj Nema Da Ne
08. Broj Romkinja uključenih u mjere politike aktivnog zapošljavanja Broj Nema Da Ne
09. Udio Roma u dobi od 15 do 65 godina koje su tijekom proteklog tjedna radile bilo kakav plaćeni posao Postotak Dob (15-18; 19-25; 26-35; 36-45; 46-55; 56-65) Da Da
1. % nezaposlenih u dobi 15-65 koji nikada nisu radili Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi 15-65 koji rade plaćeni posao puno radno vrijeme Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi 15-65 koji rade povremene ili privremene poslove Postotak Nema Da Ne
1. % samozaposlenih u dobi 15-65 Postotak Nema Da Ne
1. od ukupno zaposlenih u dobi 15-65 godina % onih koji rade u privatnom sektoru Postotak Nema Da Ne
1. od ukupno zaposlenih u dobi od 15-65 godina % onih koji rade u javnom ili državnom sektoru Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi 15-65 godina koje su zaposlene u jednostavnim zanimanjima (npr. čistač/ica, radnik/ca na proizvodnoj liniji i sl.) Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi 15-65 godina koje su zaposlene kao rukovatelji postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači i sastavljači proizvoda Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi 15-65 godina koje su zaposlene kao poljoprivrednici, šumari, ribari i lovci Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi 15-65 godina koje su zaposlene u uslužnim i trgovačkim zanimanjima (npr. konobari, prodavači, kuhari i sl.) Postotak Nema Da Ne
10. Udio Roma u dobi od 15 do 65 godina koje su tijekom protekle godine radili bilo kakav plaćeni posao Postotak Dob (15-18; 19-25; 26-35; 36-45; 46-55; 56-65) Da Da
11. Prosječan broj godina trajanja nezaposlenosti Tekst Dob (15-18; 19-25; 26-40; 41-60; 61-65) Da Da

Posebni cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije kroz osnaživanje za uključivanje u tržište rada

Broj pokazatelja: 5


Posebni cilj 2.2. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Broj pokazatelja: 2


Posebni cilj 2.3. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja

Broj pokazatelja: 4


Posebni cilj 2.4. Povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine

Broj pokazatelja: 3


Posebni cilj 2.5. Povećati stopu formalnog samozapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine

Broj pokazatelja: 0


Posebni cilj 2.6. Podići razinu motivacije pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje na tržište rada

Broj pokazatelja: 0


Posebni cilj 2.7. Jačati kapacitete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za rad s pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj pokazatelja: 0


Molimo pričekajte...