Strateško područje 3. Zdravstvena zaštita

NPUR
Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Naziv područja
Zdravstvena zaštita
Opći cilj strateškog područja

Unaprijediti zdravlje romske populacije te kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi.


Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
01. Broj Roma obuhvaćenih zdravstvenim osiguranjem Broj Nema Da Ne
02. Broj zdravstveno neosiguranih Roma Broj Nema Da Ne
03. Stopa dojenačke smrtnosti Postotak Nema Da Ne
04. Broj osoba s invaliditetom prema vrsti Broj Nema Da Ne
05. Broj djece s invaliditetom prema vrsti Omjer Nema Da Ne
06. Broj maloljetničkih trudnoća Broj Nema Da Ne
07. Prosječan broj poroda Broj Nema Da Ne
08. Prosječan broj pobola od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom i bolesti protiv kojih se cijepi (B14) Broj Nema Da Ne
09. Broj cijepljene djece/osoba Broj Nema Da Ne
1. % osoba s procijenjenim zdravstvenim stanjem jako loše i loše Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali poteškoće s kralježnicom ili kronične tegobe s leđima ili vratom Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali visoki krvni tlak Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali probleme sa srcem ili krvnim žilama Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali probleme s plućima Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali alergiju Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali probleme s bubrezima Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali astmu Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali problem s kontrolom mokraćnog mjehura Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali psihički/duševni poremećaj Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali invaliditet Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali dijabetes (šećernu bolest) Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali poremećaj u ponašanju Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali artrozu (uključujući i artritis) Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali moždani udar ili posljedice moždanog udara Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali teškoće u razvoju Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali cirozu jetre Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali hepatitis Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje su u 12 mjeseci koji su prethodili provedbi istraživanja imali dizenteriju Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje imaju bolest koja traje duže od 6 mjeseci Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje nemaju važeće zdravstveno osiguranje (važeću zdravstvenu iskaznicu) Postotak Nema Da Ne
1. % osoba koje nikad ili gotovo nikad ne odlaze liječniku Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi 16 godina i više koje nisu kontaktirale liječnika, iako su trebale liječničku pomoć u posljednjih 12 mjeseci Postotak Nema Da Ne
1. - % kućanstava koja si nisu mogla platiti lijek ili medicinsku uslugu koja je bila potrebna nekom članu kućanstva u posljednjih 12 mjeseci Postotak Nema Da Ne
1. prosječan broj odlazaka liječniku opće i obiteljske medicine u posljednje 4 godine Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi od 16 godina i više koje su vrlo nezadovoljne ili većinom nezadovoljne radom svojeg liječnika opće ili obiteljske medicine Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi od 16 godina i više koje su vrlo nezadovoljne ili većinom nezadovoljne uslugom hitne medicinske pomoći i radom medicinskih djelatnika Postotak Nema Da Ne
1. % osoba u dobi od 16 godina i više koje nikad nisu bile kod stomatologa Postotak Nema Da Ne
10. Prosječna čestina ginekoloških pregleda Broj Nema Da Ne
11. Prosječna čestina stomatoloških pregleda Broj Nema Da Ne
12. Prosječna čestina odlazaka liječniku opće i obiteljske medicine Broj Nema Da Ne
13. Udio Roma s važećim zdravstvenim osiguranjem Postotak Nema Da Da
14. Udio Romkinja (16+) koje su imale bolest reproduktivnih organa Postotak Nema Da Da
15. Udio Roma koji konzumiraju sredstva ovisnosti Postotak Sredstva ovisnosti Da Da
16. Zadovoljstvo radom liječnika opće i obiteljske medicine Postotak Stopa zadovoljstva, Spol Da Da
17. Zadovoljstvo radom medicinskog osoblja i zdravstvenih radnika te negativna Postotak Zadovoljstvo radom medicinskog osoblja i negativna iskustva, Skala stavova Da Da

Posebni cilj 3.1. Povećati obuhvat romske populacije zdravstvenim osiguranjem

Broj pokazatelja: 1


Posebni cilj 3.1. Povećati dostupnost zdravstvenih usluga romskoj populaciji s naglaskom na osobe treće dobi, osobe s invaliditetom, oštećenjima, posebnim potrebama i mobilne romske skupine

Broj pokazatelja: 7


Posebni cilj 3.3. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Broj pokazatelja: 4


Posebni cilj 3.4. Poboljšati zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća

Broj pokazatelja: 14


Posebni cilj 3.5. Povećati senzibilizaciju radnika u sustavu zdravstva za rad s romskom populacijom te poboljšati komunikaciju romske populacije s liječnicima obiteljske medicine

Broj pokazatelja: 6


Posebni cilj 3.6. Smanjiti pobol od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom i bolesti protiv kojih se cijepi

Broj pokazatelja: 5


Posebni cilj 3.7. Smanjiti raširenost konzumiranja svih sredstava ovisnosti među romskom populacijom, s naglaskom na djecu i mlade te podići razinu svijesti o štetnosti sredstava ovisnosti

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...