Strateško područje 4. Socijalna skrb

NPUR
Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Naziv područja
Socijalna skrb
Opći cilj strateškog područja

Smanjiti siromaštvo romske populacije i unaprijediti kvalitetu socijalnih usluga i usluga u zajednici.


Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
01. Prosječni prihodi kućanstva Valuta Nema Da Ne
02. Prosječan broj ostvarenih oblika socijalne pomoći na razini kućanstva Broj Nema Da Ne
02. Prosječni prihodi romskih kućanstava po članu kućanstva Valuta Nema Da Ne
03. Broj korisnika pojedinih oblika socijalne pomoći Broj Nema Da Ne
03. % romskih kućanstava koja imaju prihode od socijalne pomoć Postotak Nema Da Ne
04. Prosječan broj korištenih socijalnih usluga po kućanstvu Broj Nema Da Ne
04. % kućanstava koja si ne mogu priuštiti plaćeni odmor izvan kuće jednom godišnje u trajanju od tjedan dana Postotak Nema Da Ne
05. Broj korisnika pojedine socijalne usluge Broj Nema Da Ne
05. % kućanstava koja si ne mogu priuštiti jesti meso ili ribu svaku drugi dan u tjednu Postotak Nema Da Ne
06. Broj osoba s iskustvom nasilja u obitelji Broj Nema Da Ne
06. % kućanstava koja si ne mogu priuštiti neočekivane nužne troškove (u iznosu mjesečnog dohotka kućanstva, poput kupovine hladnjaka i sl.) platit vlastitim sredstvima Postotak Nema Da Ne
07. Broj žena s iskustvom nasilja u partnerskim odnosima Broj Nema Da Ne
07. % kućanstava u kojima je netko u posljednjih mjesec dana išao spavati gladan jer si nije mogao priuštiti dovoljno hrane Postotak Nema Da Ne
08. Broj kućanstava s iskustvom izdvajanja djece unutar obitelji Broj Nema Da Ne
08. % osoba u dobi 16 i više koji su većinom zadovoljni ili vrlo zadovoljni socijalnom pomoći i/ili uslugama Postotak Nema Da Ne
09. Broj osoba u kontaktu s djelatnicima CZSS Broj Nema Da Ne
09. % osoba u dobi 16 i više koji su većinom zadovoljni ili vrlo zadovoljni odnosom s djelatnicima za socijalnu skrb Postotak Nema Da Ne

Posebni cilj 4.1. Podići kvalitetu, dostupnost i pravovremenost socijalnih usluga i usluga u zajednici s posebnim naglaskom na žene, djecu, mladež, osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom

Broj pokazatelja: 6


Posebni cilj 4.2. Podići razinu kvalitete života unutar romskih obitelji s posebnim naglaskom na prava i dobrobit djece i mladih

Broj pokazatelja: 9


Posebni cilj 4.3. Osnažiti lokalnu romsku zajednicu za prepoznavanje opasnosti od rizika izloženosti pojavama trgovanja ljudima, seksualnog iskorištavanja i drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu

Broj pokazatelja: 6


Molimo pričekajte...