Strateško područje 5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša

NPUR
Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Naziv područja
Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša
Opći cilj strateškog područja

Poboljšanje uvjeta stanovanja romske populacije.


Pokazatelj Tip Dodatne dimenzije Početna vrijednost Ciljana vrijednost
01. Udio stanovništva po tipu lokaliteta (X7) Postotak Nema Da Ne
02. Broj osoba koje posjeduju nekretninu za život Broj Nema Da Ne
03. Udio stanovništva po obliku kućanstva (X8) Postotak Nema Da Ne
04. Prosječan broj članova kućanstva Broj Nema Da Ne
05. Udio legaliziranih objekata Postotak Nema Da Ne
06. Broj objekata u kojima legalizacija nije moguća Postotak Nema Da Ne
07. Udio kućanstava s vlažnim zidovima, podovima ili temeljima Postotak Nema Da Ne
08. Udio kućanstava s krovom koji prokišnjava Postotak Nema Da Ne
09. Udio kućanstava s trulim prozorskim oknima Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava koja imaju električnu struju Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava koja imaju vodu dobivenu putem vodovoda Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava koja imaju kanalizaciju Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava koja žive u kućama u lošem stanju ili ruševnim kućama Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava koja žive u barakama/ daščarama/straćarama Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava kojima su vlažni zidovi, podovi ili temelji Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava kojima krov prokišnjava Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava kojima su trula prozorska okna Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava kojima prostor nema dovoljno svjetla, premračan je Postotak Nema Da Ne
1. % kućanstava koji žive u legaliziranim objektima Postotak Nema Da Ne
10. Udio kućanstava s nedostatkom dnevnog svjetla (mračni prostori) Postotak Nema Da Ne

Posebni cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Broj pokazatelja: 0


Posebni cilj 5.2. Urediti i opremiti te poboljšati kvalitetu stanovanja u legaliziranim romskim naseljima

Broj pokazatelja: 6


Posebni cilj 5.3. Riješiti imovinsko-pravne odnose u romskim naseljima

Broj pokazatelja: 3


Posebni cilj 5.4. Unaprijediti stambenu integraciju Roma u zajednici

Broj pokazatelja: 5


Posebni cilj 5.5. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Broj pokazatelja: 26


Posebni cilj 5.6. Unaprijediti stanje okoliša romskih naselja

Broj pokazatelja: 4


Posebni cilj 5.7. Podići razinu informiranosti romske nacionalne manjine o zaštiti okoliša i o načinima njezine provedbe

Broj pokazatelja: 0


Molimo pričekajte...