Strateško područje 8. Unaprjeđenje prikupljanja statističkih podataka

NPUR
Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Naziv područja
Unaprjeđenje prikupljanja statističkih podataka
Opći cilj strateškog područja

Osnovna svrha Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. je postizanje postavljenih ciljeva usmjerenih na uključivanje romske zajednice te poboljšanje socio-ekonomskog položaja Roma kako bi se premostio jaz između marginaliziranih romskih zajednica i većinskog stanovništva. Postizanje Strategijom postavljenih ciljeva podrazumijeva integrirani pristup različitim područjima u kojima se ogleda isključenost Roma te implementaciju seta mjera usmjerenih na postizanje svakog posebnog, a u konačnici glavnog cilja.

Posebni cilj 8.1. Osigurati prikupljanje statističkih podataka o romskoj nacionalnoj manjini u RH (uz poštivanje zaštite osobnih podataka) razvrstanih po spolu i dobi

Broj pokazatelja: 0


Posebni cilj 8.2. Unaprijediti metodologiju prikupljanja podataka o stopama siromaštva, materijalnoj i socijalnoj deprivaciji, obrazovanju i zapošljavanju te kvaliteti življenja romske populacije

Broj pokazatelja: 0


Posebni cilj 8.3. Unaprijediti metodologiju prikupljanja podataka o zdravlju, zdravstvenim navikama i drugim zdravstvenim pokazateljima romske populacije

Broj pokazatelja: 0


Posebni cilj 8.4. Unaprijediti metode praćenja uključivanja, zastupljenosti i sudjelovanja romske nacionalne manjine u društvenom, političkom i kulturnom životu zajednice

Broj pokazatelja: 0


Molimo pričekajte...