Posebni cilj strateškog područja

Naziv područja
Socijalna skrb
Posebni cilj
Osnažiti lokalnu romsku zajednicu za prepoznavanje opasnosti od rizika izloženosti pojavama trgovanja ljudima, seksualnog iskorištavanja i drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu

Molimo pričekajte...