Strateško područje 1. Obrazovanje

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu
Naziv
Obrazovanje
Opis strateškog područja
Provedbom mjera ranijih javno-političkih dokumenata usmjerenih uključivanju romske nacionalne manjine kao i posljednjeg operativnog dokumenta (Akcijskog plana za razdoblje od 2013. do 2015. godine) postignut je značajan napredak u području odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine njihovim uključivanjem na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Prema podacima iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje broja djece kojoj se osigurava uključivanje u programe predškolskog odgoja i predškole kako bi se premostio jaz između njihove socioekonomske situacije i mogućnosti za uspješnu integraciju tijekom daljnjeg obrazovanja. Tako je pedagoške godine 2013./2014. bilo uključeno 769-ero djece (364m, 405ž) u predškolske programe, u pedagoškoj godini 2015./2016. bilo je uključeno njih 1026 (513m, 513ž), dok ih je početkom pedagoške godine 2016./2017. uključeno 1118 (600m, 518ž), a početkom pedagoške godine 2017./2018. godine 1020-ero (488m, 532ž). U osnovnoškolskom sustavu i dalje se osigurava produženi boravak te posebna pomoć u učenju hrvatskoga jezika za učenike koji ne poznaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. To je iznimno važno jer navedene aktivnosti predstavljaju preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja te su i dalje potrebni dodatni napori za postizanje adekvatne pripreme učenika za ulazak u obrazovni sustav, ali i uspješno završavanje osnovnog školovanja. Također, u uključivanju učenika u sustav srednjoškolskog obrazovanja vidljiv je pozitivan pomak. Tako je školske godine 2013./2014. srednju školu pohađalo 588 učenika (327m, 258ž), u školskoj godini 2015./2016. bilo ih je upisano 746 (406m, 340ž), dok je početkom školske godine 2016./2017. u srednje škole upisano 820 učenika (429m, 390ž), a početkom školske godine 2017./2018. 805 učenika (446m, 359ž). Tome je svakako pridonijelo osiguravanje uvjeta za uspješno školovanje – osiguravanje srednjoškolskih stipendija i smještaja u učenički dom. Sve mjere i aktivnosti koje su se provodile u prethodnom razdoblju imale su za cilj poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju, uključujući obrazovanje i skrb pruženu u ranom djetinjstvu, ali i tijekom osnovnog, srednjeg i sveučilišnog obrazovanja, s posebnim naglaskom na uklanjanje moguće segregacije u školama, sprečavanje preuranjenog prekida školovanja i osiguravanja laganog prijelaza iz škole do zaposlenja. To upućuje na zaključak da su mjere održive te je provedba planiranih daljnjih aktivnosti iznimno važna u sprječavanju preuranjenog napuštanja školovanja učenika pripadnika romske nacionalne manjine, ali i podizanja razine svijesti o važnosti obrazovanja. Osim srednjoškolskih stipendija te osiguravanja smještaja u učeničke domove osiguravaju se stipendije za studente, dok za odrasle pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za provođenje opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje. Unatoč zamijećenim iskoracima te napretku osnaživanja sustava podrške te uspostavljanja mehanizama koji omogućavaju dostupnost predškolskim i osnovnoškolskim programima i dalje najveći izazov predstavlja osiguravanje uvjeta za istinsku socijalnu integraciju djece te pripremljenost za školu, stjecanje potrebnih znanja i vještina za završetak i nastavak obrazovanja te uspostavljanje ravnoteže broja učenika Roma u odnosu na ostale učenike. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i nadalje će provedbom posebnih mjera i aktivnosti ulagati napore za osiguravanje kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine imajući u vidu kompleksnost i sveobuhvatnost svih resursa, ali i angažman svih dionika koji je nužno potreban za ostvarivanje postavljenih ciljeva.
Iznos predviđenih sredstava
45.916.530,00 kn

Cilj 1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja...

Broj mjera: 1


Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika...

Broj mjera: 3


Cilj 1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti 98 %) te izjednačiti postotak pripadnika romske...

Broj mjera: 3


Cilj 1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.

Broj mjera: 1


Cilj 1.5. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost srednjeg i visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti...

Broj mjera: 3


Cilj 1.6. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje...

Broj mjera: 2


Cilj 1.7. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija...

Broj mjera: 1Cilj 1.1. Podići kvalitetu i učinkovitost obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osigurati stjecanje potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja...

Mjera 1.1.1. Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i suradnika pomagača u osnovnim školama

Nositelj mjere: Agencija za odgoj i obrazovanje

Broj pokazatelja: 2


Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika...

Mjera 1.2.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2.2. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2.3. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.3. Izjednačiti obuhvaćenost osnovnoškolskim obrazovanjem pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosjek upisa osnovnoškolskog obrazovanja na razini Republike Hrvatske (dosegnuti postotak obuhvaćenosti 98 %) te izjednačiti postotak pripadnika romske...

Mjera 1.3.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.3.2. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.3.3. Osiguravanje izvaninstitucionalnih oblika podrške učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine putem projekata organizacija civilnog društva

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 2


Cilj 1.4. Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine.

Mjera 1.4.1. Provedba stručne procjene stanja i potreba u područjima s većim brojem stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine s preporukama za modalitete smanjenja broja razrednih odjela u koje su uključeni samo...

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.5. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti srednjeg obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost srednjeg i visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti...

Mjera 1.5.1. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.5.2. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.5.3. Sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.6. Smanjiti razliku između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje...

Mjera 1.6.1. Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.6.2. Sufinanciranje smještaja u učeničkim i studentskim domovima redovnim studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Cilj 1.7. Povećati obuhvat odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja kroz cijelo opće, strukovno i visoko obrazovanje, s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija...

Mjera 1.7.1. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...