Strateško područje 9. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Akcijski plan
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu
Naziv
Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava
Opis strateškog područja

Republika Hrvatska u međunarodnom kontekstu posebnu pažnju posvećuje poštivanju prava Roma i snaženju njihova uključivanja u sve aktivnosti u društvu, dok na nacionalnom planu svoje aktivnosti temelji na međunarodnim standardima i međunarodnim instrumentima, globalnim i regionalnim, kojih je na području ljudskih prava Republika Hrvatska stranka. Također, temeljem toga redovito izrađuje i predstavlja svoja nacionalna izvješća.

Glede promicanja i zaštite prava Roma, Republika Hrvatska aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. Pritom se posebna pažnja pridaje suradnji s UN-om, posebice Vijećem za ljudska prava kao i suradnji s tematskim procedurama Vijeća za ljudska prava kojima je Republika Hrvatska uputila otvoreni poziv.

Na području suradnje s Vijeće Europe, Republika Hrvatska, uz poštivanje odredbi regionalnih instrumenata koje je ratificirala, izvršava odluke Europskog suda za ljudska prava te provodi preporuke Parlamentarne skupštine i Odbora ministara, kao i Europske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti. U Republici Hrvatskoj provodi se kampanja Vijeća Europe "Dosta!" kojoj je Republika Hrvatska pristupila u 2008. godini, a koja je namijenjena borbi protiv diskriminacije Roma. Republika Hrvatska aktivno surađuje i s tijelima Vijeća Europe, kao što su Ad hoc Odbor za pitanja Roma Vijeća Europe (CAHROM) te odbori Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML). Hrvatska također surađuje s Organizacijom za europsku suradnju i sigurnost (OESS), koja na ovom području, posebice kroz Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), prati situaciju vezanu uz promicanje i zaštitu prava Roma.

Republika Hrvatska daje punu potporu dokumentu "Okvir Europske unije za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine" i nastavnim dokumentima, koji pozivaju na jačanje mjera na području obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja u kontekstu smanjivanja postojećih problema u odnosu na integraciju Roma u društvo.

"Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na načina koji su u njima utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava", propisano je člankom 140. Ustava Republike Hrvatske. Osim ugovornim obvezama, Republika Hrvatska međunarodno je vezana i ostalim međunarodno-pravnim obvezama koje potječu iz članstva u međunarodnim organizacijama.

Iznos predviđenih sredstava
80.000,00 kn

Cilj 9.1. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Broj mjera: 3Cilj 9.1. Usklađenost programa s međunarodnim standardima te prihvaćenim ugovorima na području ljudskih i manjinskih prava

Mjera 9.1.1. Koordinacija pripreme nacionalnih izvješća prema međunarodnim ugovorima na području ljudskih prava, uključujući i izvješćivanje prema Univerzalnom periodičkom pregledu Vijeća za ljudska prava - u slučaju...

Nositelj mjere: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Broj pokazatelja: 1


Mjera 9.1.2. Unapređenje suradnje s Vijećem Europe

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 4


Mjera 9.1.3. Unapređenje suradnje s Europskom komisijom i tijelima Europske unije

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Molimo pričekajte...