Cilj 5.4. Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Strateško područje
5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša
Oznaka
5.4
Opis cilja
Osigurati stanovanje u primjerenim uvjetima

Mjera 5.4.1. Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...